Het crossmediale magazine PROTEST. is een kritisch opinieblad dat wekelijks verschijnt en de lezer informeert over recente onderwerpen. Het blad is gericht op de Nederlander met een uitgesproken mening, die deze nog niet actief uit. De kritische visie van PROTEST. zorgt bij de lezer voor bewustwording. 
Bij de eerste editie, die zich richt op Onderwijs (koop je kennis), heb ik de taak van offline vormgever vervuld.
Bij de tweede editie, die zich richt op vluchtelingen (fijne reis terug), heb ik de taak van tekstschrijver vervuld. 
Bij de derde editie, die zich richt op verkiezingen (meer of minder Wilders), heb ik de taak van hoofdredacteur vervuld. 
Bovenstaand is te zien hoe PROTEST. geëxposeerd werd tijdens de finale. Er werd tevens bekend gemaakt welke magazines in de prijzen vielen. De jury, die bestond uit Lonneke Bär, Joppe Rovers en Marije kolk, heeft PROTEST. uitgeroepen tot het magazine met het beste concept en beste content. 

PROTEST. is gecreëerd door een redactie bestaande uit tien Communication and Multimedia Design studenten in opdracht van de Hogeschool Utrecht. /2017
Back to Top