De auto-industrie is zich aan het opmaken voor een verandering in mobiliteit. De deelauto zal een belangrijke rol gaan spelen en het bezit van een eigen auto zal voor de nieuwe generatie niet meer interessant zijn. Aan ons de opdracht om een concept te creëren voor een digitaal platform dat mensen wegwijs maakt in de wereld van de deelauto. Het platform moet inspireren, informeren en activeren. Daarbij moet de consument te allen tijde centraal staan. 

Onderzoeksmethoden
Tijdens het onderzoek zijn verschillende methodes gebruikt. Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Eerst is er deskresearch verricht om voldoende domeinkennis op te doen over het onderwerp. Het kwantitatieve onderzoek is begonnen met een enquête en een online test. Verder is er onderzoek gedaan door middel van future probing en zijn er interviews en een focusgroep gehouden. Deze dragen bij aan het kwalitatieve onderzoek. 

Er is gewerkt met de Design Thinking methode. Bij deze methode staat de gebruiker centraal, worden er volop prototypes gemaakt en worden fouten gezien als kans. Een probleem wordt vanuit een ander perspectief benaderd. 

Resultaten
Het concept 'autodelen' is onder velen bekend, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. De voornaamste reden hiervoor is dat mensen aangeven geen deelauto nodig te hebben. Daarnaast spelen onder andere de onzekerheid of er een deelauto beschikbaar is, het gegeven dat het plannen van een rit onhandig is, de afstand tot de deelauto en onwetendheid een rol. 
De mensen die bekend zijn met autodelen en hier ook gebruik van maken geven aan dit voor verschillende doeleinden te doen. Denk hierbij aan invulling van vrije tijd, het vervoeren van zware spullen, een bezoek aan familie en/of vrienden, voor woon- werkverkeer en voor werkgerelateerde ritten. Alle personen die al eens gebruik hebben gemaakt van een deelauto zouden het anderen aanraden. 
In alle gevallen wordt de deelauto gebruikt in combinatie met een ander vervoermiddel. Denk hierbij aan de fiets en het openbaar vervoer.

Uit de focusgroep kwam het advies naar voren dat we in moesten spelen op ontwikkelingen die momenteel gaande zijn binnen grote organisaties, zoals het OV.

Het future probing onderzoek heeft geleid tot interessante inzichten die we in ons concept hebben meegenomen. Het is een algemeen gegeven dat mensen graag de controle willen houden. Ze worden niet graag gestuurd in het maken van een keuze, tenzij dit onbewust gebeurt. Daarnaast willen mensen hun keuzevrijheid behouden en het liefst bestaat een keuze uit drie opties.
In de toekomst zal de auto niet meer het primaire vervoermiddel zijn, maar gewoon iets voor erbij. De deeleconomie wordt groter en de manier waarop mensen zich van A naar B verplaatsen wordt steeds meer afgestemd op jouw behoeftes op dat moment.

Het concept
MOBE is een web-based, realtime service waarbij alle mobiliteitsvormen van nu en de toekomst worden betrokken. Op basis van de aangegeven voorkeuren, kan er gemakkelijk een route van A naar B worden gepland via de website of applicatie. Door op een creatieve manier gebruik te maken van mobiliteit, zal het milieu minder belast worden en zullen parkeerproblemen en files afnemen. MOBE is er voor de reiziger die gevoelig is voor trends en actief deelneemt aan de deeleconomie. 

De trends waar MOBE op in speelt zijn acces over ownership, personalisering, dematrialisering en samenwerken in plaats van concurreren. 
Kernwaarden en stijlaanduiding. Naast dat ik intensief heb gewerkt aan het onderzoek en concept, heb ik de stijl van MOBE uitgedacht en ontworpen.
Bovenstaand de prototype schermen van de website. De website geeft de gebruiker meer informatie dan de applicatie. Er wordt naar de applicatie verwezen, wanneer de gebruiker op de 'go' knop klikt om de navigatie te starten. 
Met de applicatie kan gemakkelijk een route gepland worden. De gebruiker wordt real-time op de hoogte gehouden over zijn of haar status van de reis.

MOBE is gecreëerd in opdracht van de specialisatie Creatieve Industrie in samenwerking met Daphne de Jager, Koen van den Brink en Noor van Ewijk. /2018
Back to Top