HET PROBLEEM
In onze omgeving merkten wij op dat een grote groep mensen, voornamelijk millennials, stopten met het gebruik van Facebook en verwijderden hun accounts. Toen we verder onderzoek zijn gaan doen naar het hedendaagse Facebookgebruik onder millenials, stuitten wij op het feit dat  640.000 Nederlanders vorig jaar stopten met Facebook. Dit staat gelijk aan een daling van 6 procent van de Nederlandse gebruikers (NOS, 2019). Uit interviews met de doelgroep die hierop volgden, kwam het gemis van de evenementen functie duidelijk naar voren. 
Wanneer mensen die hun account hebben verwijderd een evenement bij willen wonen, krijgen ze vaak via-via te horen waar en wanneer het plaatsvindt. Bij het organiseren van een evenement gaat het overzicht van wie er wel en niet bij zijn makkelijk verloren, doordat de organisator van iedereen reacties krijgt via verschillende kanalen. 

DE OPLOSSING
BIJ is een webapplicatie die het mogelijk maakt om in zo min mogelijk handelingen een evenement aan te maken en te delen. Het organiseren van kleine tot middelgrote evenementen, zoals borrels, diners en feestjes, wordt hierdoor makkelijk en overzichtelijk. Je kan het evenement namelijk via verschillende kanalen verspreiden, denk aan e-mail, Whatsapp, Instagram, etc.

Wat BIJ uniek maakt, is het overzicht. Ondanks het verspreiden over verschillende kanalen houden gebruikers een duidelijk overzicht van de aanwezigen. Om dit overzicht betrouwbaar te maken, wordt er vlak voor het evenement een herinnering gestuurd naar genodigden, zodat zij een definitieve keuze kunnen maken.

De applicatie kent gebruikers vanuit twee kanten: de organisatoren en de genodigden.
Enkel de organisatoren van een evenement hebben een account nodig, anders is het onmogelijk een overzicht bij te houden. Voor de genodigden is het niet noodzakelijk om een account te hebben, ook zonder account kunnen zij aangeven of ze aanwezig zijn en herinneringen ontvangen.

HET PROCES
BIJ is in een tijdsbestek van tien weken compleet uitgedacht. We zijn begonnen met doen van onderzoek door middel van deskresearch en interviews. Vanuit deze resultaten zijn wij wekelijks gaan toespitsen, waarna er een lijst van functionaliteiten is ontstaan die de applicatie moest bevatten om in de behoefte van de doelgroep te voorzien. Deze functionaliteiten zijn uitgewerkt in een prototype. Dit prototype is continu getest en aangepast en heeft geleid tot wat het nu is.

Bekijk de applicatie op www.bijapp.nl

BIJ is gecreëerd in opdracht van de specialisatie Creatieve Industrie in samenwerking met Anke van den Broek, Michiel Diederen en Anke van den Broek. /2018
Back to Top